§ 5. - Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.59.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1924 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 13 lipca 1924 r. i będzie obowiązywać do dnia 15 października (włącznie) 1924 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą:

1)
rozporządzenie z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 47, poz. 482),
2)
rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 58, poz. 589).