§ 4. - Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.59.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1924 r.
§  4.
Termin ważności pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na zasadzie §§ 2, 3, 4 i 5 rozporządzenia z dn. 23 maja 1924 r. o ulgach celnych przedłuża się na miesiąc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (t. j. do dnia 12 sierpnia 1924 r. włącznie).