§ 3. - Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.59.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1924 r.
§  3.
Ulgi, uwarunkowane pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, mogą być udzielane na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu po wypełnieniu przez petentów warunków, określonych w obwieszczeniu Ministra Przemysłu i Handlu.