Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.39.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 kwietnia 1925 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b. ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80 poz. 777) zarządza się co następuje:
Poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego, podanego w taryfie celnej 7 dnia 26 czerwca 1924 r., wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnej:Nazwa towaru:Cło ulgowe w %% cła normalnego:
2 p. 1Ryż wyłuszczony polerowany25
2 p. 2Ryż niewyłuszczonybez cła
2 p. 3Ryż łamany, zawierający najwyżej 5% wagi całych ziarn, przeznaczony do wyrobu krochmalubez cła
2 p. 4Ryż wyłuskany lecz w błonce, niepolerowany, do wyrobu ryżu polerowanego, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
3 p. 1 aMąka żytniabez cła
3 p. 1 bMąka pszennabez cła
Z 3 p. 1 cMąka kukurydzianabez cła
Z 5 p. 1 a IZiemniaki do sadzenia, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
Z 21 p. 1Tytuń w liściach i wiązkach z łodygami lub bez; łodygi tytuniowe, odpadki i miał10
Z 20 p. 2Herva mate, przywożone bezpośrednio z krajów produkcji, za świadectwem pochodzenia, wystawionem podług ogólnych przepisów, dotyczących świadectw pochodzenia (zaopatrzonym w wizę konsularną)10
Z 24 p. 7 a, bMleko zgęszczone i w proszku, z cukrem lub bez - łącznie z wagą bezpośredniego opakowania10
Z 28 p. 1 bWina skażone solą do wyrobu winiaku, o zawartości alkoholu od 16° do 25° włącznie, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 34 p. 1Mięso świeże, solone i mrożonebez cła
Z 35 p. 2Bryndza80
Z 37 p. 3 aŁososie tylko solone, dla fabryk konserw, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu80
37 p. 4 bŚledzie solonecło opłaca się od wagi brutto, za potrąceniem wagi, zewnętrznego opakowania
Z 40 p. 3 aWoły80
Z 41 p. 3Kości poddane działaniu kwasu siarkowego; użyźniające komposty i pudretybez cła
Z 41 p. 4Kości palone, mąka, śrut, popiół i węgiel z kościbez cła
51 p. 1 aTłuszcze zwierzęce, surowe, przetopione; tłuszcz kostny; surowy tłuszcz z wełny80
51 p. 1 bTłuszcze zwierzęce odsączone, przerobione, zestalone; oleomargaryna, premier jus, również tłuszcze odpadkowe20
51 p. 6 aOleje pochodzenia zwierzęcego, oprócz osobno wymienionych80
51 p. 6 bTran rybi oczyszczony80
51 p. 6 cMargaryna i sztuczne masła jadalne80
52 p. 7Wosk bitumiczny z węgla brunatnego40
Z 56 p. 3 b, p. 4 aSzmaty kożuchowe ze skór baranich i koźlich, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 57 p. 1 a, bObuwie skórzane, z wyjątkiem osobno wymienionego, o ile para waży powyżej 1200 gramów60
Z 57 p. 5 bBicze tkackie10
Z 57 p. 5 bSkórzane wyroby "frottoirs", za pozwoleniem Min. Skarbu20
Z 58 p. 3Drzewo cedrowe do wyrobu ołówków, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Z 62 p. 4Nasiona lucerny, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
62 p. 9 aNasiona drzew iglastych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
65 p. 3Gips rodzimy i alabaster w kawałkach niepalony10
66 p. 6Płyty łupkowe piłowane, również szlifowane, oprócz wyrobów z łupku10
66 p. 8Płyty łupkowe łupane nieobrobione10
Z 71 p. 2Grafit mielony40
Z 71 p. 5 aWyroby prasowane z węgla, o długości sztuki powyżej 250 mm., wagi poniżej 3 klg., do wyrobu azotniaku, za pozwoleniem Min. Skarbu10
Z 71 p. 5 bWyroby prasowane z węgla dla elektrotechniki, jako to: świece, płytki, cylindry, węgle do elementów i t. p. o wadze sztuki powyżej 3 kg.10
Z 72 p. 4Cegły i płyty z gliny szamotowej dla wielkich pieców aparatów Cowpera i pieców koksowych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu60
Z 72 p. 6Cegły, kształtki i płyty z kwarcu i dynasu20
72 p. 7Cegły i płyty z magnezytu10
72 p. 10Cement szamotowy (ciasto z gliny ogniotrwałej), zaprawa szamotowa, dynasowa i ich surogaty; cement ogniowy, kraterowy i t. p.80
Z 77 p. 2 bBalony, rurki i bagietki szklane do wyrobu lampek elektrycznych, datę również w formach80
Z 77 p. 8 cSzkła antyczne, opalowe, katedralne do wyrobu witraży, za pozwoleniem Min. Skarbu60
Z 77 p. 8 dSzkła antyczne, opalowe, katedralne do wyrobu witraży, za pozwoleniem Min. Skarbu40
Z 78 p. 1 a, b, c, dSzyby lustrzane obrobione: szlifowane i polerowane; szkło taflowe nielane, polerowane, o powierzchni do 20.000 cm2 włącznie80
78 p. 2Szyby lustrzane nieobrobione po odlaniu, t. j. niematowane, nieszlifowane i niepolerowane, opłacają cło według p. 1 z potrąceniem 40%80
81Oleje ze smoły z węgla kamiennego lekkie, średnie, ciężkie (antracenowy, kreozotowy, benzol, toluol, kumol, ksylol, solvent-nafta, mieszanina ksyloli, antracen, naftalina) wszystko surowe nieoczyszczone; kwas karbolowy surowy czarny80
82 p. 1Żywica drzew iglastych80
82 p. 2Kalafonja i galipot40
83 p. 3Ciasto asfaltowe, asfalty topliwe, sztuczne, smoła asfaltowa80
Z 87 p. 2 bKauczuk, gutaperka i balata: myte, prasowane w arkuszach i płytach20
91 p. 2Siarka oczyszczona, kwiat siarczany10
98 p. 4Azotan amonu20
98 p. 5Siarczan amonu10
Z 103 p. 3Saletra wapniowa (azotan wapnia) 10
105 p. 5Dwuwęglan sodu (bicarbonat) i potasu10
105 p. 11Wodorosiarczek sodu20
Z 106 p. 1Octan wapnia surowy do wyrobu acetonu i kwasu octowego, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 108 p. 3Siarczek węgla10
108 p. 4Kwas azotowy o stężeniu więcej niż 40° B; nitroza (mieszanina kwasu azotowego z siarkowym) 10
108 p. 4Kwas azotowy o stężeniu 40° B. i mniej80
108 p. 9Kwas salicylowy20
112 p. 10Benzol, toluol, ksylol, antracen, oczyszczone80
Z 112 p. 11Oczyszczony fenol80
112 p. 16 a, bOksy - związki benzolu, toluolu, naftaliny oraz ich sulfokwasy, oprócz osobno wymienionych20
Z 112 p. 17 a, b, c, d, e, f, 9, hNitro, amino, chlorowco, aminooksy pochodne szeregu aromatycznego, kwas ftalowy, sole tych związków, oprócz osobno wymienionych20
Z 112 p. 25 aNitro, oksyamino i chlorowco pochodne, oprócz osobno wymienionych20
Z 112 p. 25 bLeukonin, terrar, kryolit sztuczny, soda krzemowo-fluorowa (fluoro-krzemian sodu) do wyrobu naczyń emaljowanych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 112 p. 25 bFluorek sodu10
Z 112 p. 25 bNadchloran potasu60
Z 112 p. 25 cDekalina, tetralina (dekahydro- i tetrahydro-naftalina) 10
112 p. 27Azotany toru, ceru, berylu, glinu (aluminium) i magnezu40
Z 115 p. 1Eter siarczany do wyrobu sztucznego jedwabiu oraz prochu bezdymnego, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
117 p. 3Olej słonecznikowy40
117 p. 7 aOleje roślinne osobno niewymienione (kokosowy, palmowy z nasion i rdzenia, bawełniany, soya, kukurydzowy, sezamowy i t. p.) o zawartości 1% i wyżej wolnych kwasów tłuszczowych20
Z 117 p. 7 bOleje wyszczególnione pod a) o zawartości poniżej 1% wolnych kwasów tłuszczowych50
124. UwagaDrzewo quebrachowe raszplowane na wiórki do przesypki (t. zw. Lohschnitt) i mielone40
124 p. 2 aEkstrakt quebrachowy suchy niesulfitowany20
124 p. 2 bEkstrakt quebrachowy suchy sulfitowany (rozpuszcza się w zimnej wodzie)40
124 p. 3 aEkstrakty garbnikowe osobno niewymienione, suche20
124 p. 3 bEkstrakty garbnikowe osobno niewymienione, ciastowate80
124 p. 3 cEkstrakty garbnikowe osobno niewymienione, płynne80
Z 139 p. 2Stopy żelazne (ferroaljaże), jako to: ferro-alumininium.-silicium,-molibden, - wanadium, - chrom, -fosfor i t. p. o zawartości powyżej 30% innych składników prócz żelaza; surówka manganowa o zawartości mangana powyżej 15%bez cła
Z 140 p. 3, 4Szyny żłobkowane10
Z 140 p. 7Blacha żelazna i stalowa, również dekapowana, ściemniona lub innym sposobem sztucznie oksydowana, również pokryta lustrzaną warstwą tlenku, - o grubości 0,28 mm. i mniej20
143 p. 5. aBlachy paleniskowe do budowy parowozów, chociażby wytłaczane i wiercone40
Z 147 p. 2Popiół cynkowy20
Z 149 p. 1 a, bRury miedziane i ze stopów miedzi bez szwu, gołe, niepolerowane20
Z 149 p. 7Oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym, szklanym lub witrytowym do wyrobu lampek elektrycznych20
Z 149 p. 7 i 8Dzwony kościelne z miedzi i stopów miedzi40
Z 150 p. 1Elektrody magnetytowe20
Z 150 p. 4 a, bWalce z żelaza lanego utwardzane nieobrobione lub zgruba obdartą powierzchnią i wykończonemi czopami i rozetami, bądź o średnicy 400 mm. i wyżej, bądź o długości 1500 mm. i wyżej10
Z 150 p. 4 cNiewyrabiane w kraju walce 7. żelaza lanego utwardzane, obrobione, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 152 p. 7 a, bRury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm., zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny, nacięty na długości nie mniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury10
powyższy punkt z chwilą wprowadzenia w życie konwencji handlowej czecho - słowacko-polskiej15
Z 152 p. 7 a, bRury bez szwu o osi prostej, wszelkiej wagi, o średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm. do 300 mm. włącznie, zaopatrzone z jednego końca w gwint wewnętrzny i z drugiego końca w gwint zewnętrzny, nacięty na długości nie mniejszej niż połowa, zewnętrznej średnicy rury30
powyższy punkt z chwilą wprowadzenia w życie konwencji handlowej czecho - słowacko-polskiej45
Z 153 p. 1 a i z 154 p. 1,2,3Górnicze benzynowe lampki bezpieczeństwa40
Z 153 p. 1 a i z 154 p. 1,2,3Części tychże lampek, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Z 153 p. 7Łańcuchy wszelkie z żelaza grubszego niż 6½ mm. na potrzeby wiertnictwa, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
153 p. 10Butle żelazne i stalowe20
Z 155 p. 2 a, b, c, d, e, f, Uwaga 1, i Uwaga do punktu 3-goDrut miedziany i ze stopów miedzi; skręty i drutu - wszystko również cynowane80
Z 156 p. 2 aGwoździe druciane oraz cięte oprócz osobno wymienionych; gwoździe z surowca kowalnego80
Z 156 p. 5 a, bLiny druciane żelazne i stalowe z drutów o grubości pół milim. i wyżej80
Z 156 p. 5aKabloszyny, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 156 p. 10 c IITkaniny druciane z drutu miedzianego i stopów miedzi oraz z metali i stopów, wymienionych w pozycji 143, dla produkcji cementowej i papierniczej, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 156 p 11Niewyrabiane w kraju przewodniki izolowane, lecz niepokryte ołowiem, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu80
156 p. 12 aKable elektryczne obłożone ołowiem, o średnicy zewnętrznej powyżej 45 mm. oraz opancerzone wszelkie40
Z 156 p. 12 bKable elektryczne obłożone ołowiem, o średnicy 45 mm. i mniej80
160 p. 1Kosy i sierpybez cła
160 p. 2Łopaty, widły, rydle, motyki, grabie, sapy, oskardy i kilofy80
Z 161 p. 3 a,

b, c

Niewyrabiane w kraju narzędzia stalowe hartowane do obrabiania, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
162 p. 2Stemple do matryc (punce) i matryce metalowe do odlewu czcionek i maszyn zecerskich20
162 p. 3, 4Linje mosiężne drukarskie, klisze20
162 p. 5Kamienie litograficzne z wykonanemi na nich rysunkami20
162 p. 6Wszelkie osobno niewymienione przybory zecerskie i drukarskie, jako to: wierszownice, kliny i t. p.20
Z 167 p. 1Niewyrabiane w kraju maszyny osobno niewymienione za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p 2Parowozy, tendry10
Z 167 p. 3Elektrowozy, wagony parowe, spalinowe i elektryczne10
Z 167 p. 3Lokomotywy spalinowe i pneumatyczne, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 167 p. 3Traktory zwykłe i gąsienicowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 4Niewyrabiane w kraju kopaczki (bagry lądowe) - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 6 a, b, c, d. e, fNiewyrabiane w kraju przyrządy i maszyny do podnoszenia i opuszczania ciężarów, zmontowane w całości lub też ich mechanizmy, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 167 p. 7 a, b, c, d, e, fNiewyrabiane w kraju: maszyny parowe, silniki spalinowe następujące: żeglugowe, samochodowe i lotnicze, silniki spalinowe systemu Diesla; silniki spalinowe na gaz ssany; sprężarki (kompresory) ; pompy próżniowe, również do wyrobu lodu i do chłodnictwa - wszystko za pozwoleniami Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 7Sikawki pożarowe, motorowe i parowe10
Z 167 p. 8 a, b, c, d, eNiewyrabiane w kraju ekshaustory, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p. 10Niewyrabiane w kraju lokomobile parowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p. 11 a, b, c, d, eTurbiny parowe i spalinowe10
Z 167 p. 12 cNiewyrabiane w kraju osobno niewymienione obrabiarki do drzewa, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 13 a, b, c, d, e, fNiewyrabiane w kraju obrabiarki do metali, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 14 do 20Niewyrabiane w kraju maszyny włókiennicze oraz prasy kalandrowe, korytkowe i wygładzarki, służące również do papieru, za pozwoleniami Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 21Maszyny do szycia ze stołami lub bez30
Z 167 p. 21Maszyny korbowe do haftowania, przywożone łącznie ze stołami lub bez, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 167 p. 22Pończoszarki, maszyny do dziania, maszyny do wyrobu firanek, koronek i tiulu - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 167 p. 23 a, b, cNiewyrabiane w kraju maszyny młynarskie, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 26 a, b, cNiewyrabiane w kraju aparaty, oprócz osobno wymienionych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 27 cŁożyska kulkowe i rolkowe bez płyt podstawowych i bez konsol10
Z 167 p. 28 aNiewyrabiane w kraju osobno niewymienione części maszyn i aparatów sprowadzane osobno lub razem z maszynami - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 28 bWrzeciona, obrączki, wałki rowkowane do maszyn włókienniczych, rurki do prząśnic, biegacze (travellery), przewodniki nitek, grzebienie do zgrzeblarek, walce nożowe do postrzygarek, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
167 p. 28 cNoże do krajalnic buraczanych cukrowniczych10
Z 167 p. 31 d, eElektryczne: prądnice, silniki, przetwornice jednotwornikowe - wszystko o wadze powyżej 2500 kg., również transformatory o wadze: bez oleju powyżej 1500 kg., lub z olejem powyżej 1900 kg.10
Z 167 p. 31Elektryczne: prądnice, silniki, przetwornice jednotwornikowe - wszystko o wadze powyżej 300 do 2500 kg. włącznie, również transformatory o wadze: bez oleju 1500 kg. i mniej, lub z olejem 1900 kg. i mniej; maszyny elektryczne osobno niewymienione, elektromagnesy, części maszyn elektrycznych; wszystko, o ile nie jest wyrabiane w kraju, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 167 p. 34Siewniki rzutowe do nawozów sztucznych; śrutowniki kombinowane z gniotownikami10
Z 167 p. 34Niewyrabiane w kraju przyczepne pługi i kultywatory do traktorów - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Z 167 p. 34Prasy do słomy i siana; sieczkarnie tarczowe, nożowe - o szerokości gardła powyżej 310 mm.20
Z 167 p. 35Komplety pługa parowego, bukowniki, siewniki kombinowane do równoczesnego wysiewu nasion i nawozów sztucznych; maszyny do czyszczenia nasion buraczanych i koniczyny na sitach lub płótnie, aparaty do ostrzenia noży do maszyn żniwnych10
Z 167 p. 35Kosiarki, żniwiarki, wiązałki, aparaty żniwiarkowe do kosiarekbez cła
167 p. 36Pługi motorowe z silnikiem na podwoziu płużnem10
Z 167 p. 37Siewniczki ręczne do warzyw; tryjery do czyszczenia nasion; opryskiwacze do dezynfekcji rośnej i budynków; wirówki do mleka, pasteryzatory; imkubatory i aparaty do hodowli ptactwa10
Z 167 p. 37Masielnice, wygniatarki i wszelkie niewyrabiane w kraju maszyny i aparaty rolnicze osobno niewymienione, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
167 p. 39 bNoże do sieczkarni60
167 p. 39 dCzęści przyrządu żniwnego (bagnety, statki, nożyki i zmontowane noże, czyli sztangi nożowe)bez cła
Z 167 p. 39 eNiewyrabiane w kraju części maszyn rolniczych, korzystających z ulg, opłacają za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu cło ulgowe w tej samej wysokości, jak i maszyny odpowiednie
Z 167 p. 39 eSortowniki do zboża (do młocarń), za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 168 p. 3Młynarskie wagi automatyczne20
Z 169 p. 1Wodomierze, paromierze, spirytusomierze i gazomierze20
Z 169 p. 1Części wodomierzy, paromierzy, spirytusomierzy i gazomierzy, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 169 p. 9Klisze fotograficzne niewyświetlone (z wyjątkiem szklanych - poz. 77) 80
Z 169 p. 14 eNiewyrabiane w kraju przyrządy i aparaty elektryczne o wadze sztuki powyżej 150 kilogramów, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 169 p. l7 a, bLiczniki energji elektrycznej10
Z 169 p. 17 a, bMierniki elektrotechniczne, amperomierze, woltomierze, okresomierze, ohmomierze, wattomierze, galwanoskopy, galwanometry, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 169 p. 20 cLampki górnicze elektryczne40
Z 169 p. 20 cCzęści lampek górniczych elektrycznych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
173 p. 10 a, bSamochody ciężarowe lub towarowe40
Z 173 p. 11 aPodwozia samochodów (z wyjątkiem podwozi ciężarowych, ważących 2.000 kilogramów i wyżej)50
Z 173 p. 11 a IVPodwozia samochodów ciężarowych, ważące (podwozie) 2.000 kilogramów i wyżej10
173 p. 14Samoloty80
174 p. 1 aKolejowe wagony towarowe: pomostowe, platformy i węglarki10
Z 174 p. 1 b, c, dWagony towarowe kryte, wapniarki, wagony do ogrzewania pociągu (z kotłem parowym), wagony specjalne (chłodnie, warsztatowe, miernicze, dźwignie i t. p.) 80
Z 174 p. 1 bCysterny kolejowe10
175 p. 1 aStatki i łodzie silnikowe, pogłębiarki o pojemności ponad 600 ton10
175 p. 1 bStatki i Sodzie silnikowe, pogłębiarki - o pojemności 600 ton i mniej20
175 p. 2Barki żelazne, doki, pontony40
Z 175 p. 3Statki drewniane10
176 p. 2 a, bMasa papierowa z drzewa (masa drzewna) przyrządzona mechanicznie80
Z 176 p. 4 a, bNiebielona masa papierowa, przyrządzona chemicznie z drzewa, słomy, szmat i t. p.80
177 p. 5 a, bPapier gazetowy z zawartością masy drzewnej nie mniej niż 60%, o wadze od 45 do 55 gramów w metrze kwadratowym, niesatynowany, niefarbowany, nieklejony lub słabo klejony80
177 p. 6 a, b i p. 11 aPapier wymieniony w pozycji 177 p. 6 a, b i p. 11 a - dla instytucyj społecznych lub rządowych o charakterze naukowo-wydawniczym, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
181 p. 2, 3, 4Nieczesane i nieprządzone: wełna sztuczna niebarwiona, mieszanka z włókien roślinnych i z wełny, wełna wszelka barwiona80
182 p. 1 a, bBawełna trzepana i gremplowana, niebarwione, barwione80
Z 182 p. 3 a, bOdpadki bawełniane, szarpane, odpadki i wyczoski wełniane gremplowane80
183 p. 1,2,3Przędza bawełniana pojedyncza, surowa, bielona, merceryzowana i barwiona do № 80 włącznie (numeracji angielskiej)80
183 p. 4Przędza bawełniana pojedyncza powyżej № 80 (numeracji angielskiej), surowa, bielona, merceryzowana i barwiona20
183 p. 5Przędza na szpulkach drewnianych nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (łącznie z wagą szpulek) 80
183 p. 6 a, b, cPrzędza wszelka bawełniana nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (oprócz wymienionej w punkcie 5) do № 80 włącznie (numeracji angielskiej) surowa, bielona, merceryzowana i barwiona80
183 p. 6 dPrzędza wszelka bawełniana nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (oprócz wymienionej w punkcie 5-ym) powyżej № 80 (numeracji angielskiej) surowa, bielona, merceryzowana i barwiona40
Z 183 p. 6Przędza wszelka nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych (oprócz wymienionej w punkcie 5-ym) do wyrobu sieci rybackich, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
183 p. 7Liny, powrozy, linki senfaktorowe lub sznurki wrzecionowe z przędzy bawełnianej80
Z 184 p. 1 a b, c, d, e, f i uwaga 1.Przędza z materjałów włóknistych wymienionych w punktach 2, 3 poz. 179 nienitkowana pojedyncza oraz nitkowana w motkach80
184 p. 2Przędza z materjałów włóknistych, wymienionych w punktach 2, 3 poz. 179 nienitkowana pojedyncza lub nitkowana z 2-ch lub więcej nici pojedynczych, w kłębkach lub na szpulkach, łącznie z wagą tychże80
184 p. 2Przędza nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych w kłębkach lub na szpulkach, łącznie z wagą tychże do wyrobu sieci rybackich za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
185 p. 1 a, b, również uwagaPrzędza z jedwabiu naturalnego nitkowana lub łączona na osnowę (organsin) lub wątek (trame) z surowego jedwabiu (grége) 40
185 p. 2 a, b,Przędza ze skubanki, waty lub czesanki (peignes) jedwabnej (chappe, bourre de soie, tussah), jedno lub wielonitkowa, również z domieszką innej przędzy40
185 p. 2 uwagaPrzędza ze skubanki jedwabnej (t. zw. chappe tussah) jasno czekoladowego koloru bez domieszki innej przędzy, nitkowana i nienitkowana, przeznaczona do celów przetwórczych za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Z 185 p. 5 aPrzędza jedwabna na szpulkach, kartonach, kanetkach i t. p., łącznie z wagą tychże: a) wymieniona w punkcie 1-ym a (t. j. niewygotowana, niebielona i niebarwiona)40
Z 185 p. 5 b.Przędza jedwabna na szpulkach, kartonach, kanetkach i t. p. łącznie z wagą tychże: b) wymieniona w punkcie 2-a (t. j. niebarwiona) lub w uwadze40
187 p. 1, 2,Płótno bawełniane do wyrobu opon samochodowych za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Z 187 p. 2, 3

i 188 p. 2, 3

Tkanina bawełniana (cambric) do wyrobu haftów, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Z 190 p. 1Szpagat i sznurki do wyrobu sieci rybackich za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
190 p. 2Postronki do uprzęży, cieńsze w jednym końcu a grubsze w drugim80
190 p. 3Sieci rybackie wszelkie, nawet bawełniane10
192 p. 2, 3.Płótno surowe lniane i zgrzebne, drelich parciantka i t. p., oprócz osobno wymienionych80
Z 194 p. 3Płótno żaglowe do wyrobu pasów transmisyjnych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
Z 198 p. 2Wojłok prasowany nasiąknięty klejem w taflach grubości 3 - 15 mm. do wyrobu przybitek myśliwskich, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu40
199 p. 3Sukna włościańskie, samodziałowe, guniowe, krajki i halina80
200 p. 2Sukna włościańskie: samodziały i guniowe wagi w 1 metrze kwadr. powyżej 500 gr.80
205 p. 4 a oraz uwaga o ile stosuje się do p. 4 aWyroby dziane i wszelkich innych materjałów, surowe i bielone80
Z 209 p, 1 aBielizna zwykła z wyjątkiem bielizny sztywnej (kołnierzyki sztywne, mankiety sztywne, gorsy sztywne i koszule ze sztywnemi gorsami) oraz z wyjątkiem bielizny wykonanej z tkanin merceryzowanych i tkanych wielobarwnie - według podstawowego materjału z dodatkiem 10%
Z 209 p. 2Odzież męska z wyjątkiem odzieży wykonanej z tkanin wełnianych z przędzy czesankowej oraz z wyjątkiem odzieży wykonanej z innych tkanin o ile ma podszewkę lub dodatki jedwabne i półjedwabne - według podstawowego materjału z dodatkiem 10%
Z 217 p. 1Proch zwykły, czarny, ziarnisty dla wytwórczości przemysłowej80
Z 217 p. 3Prochy górnicze (prasowe lub ziarniste), saletry wybuchowe, dynamit i inne osobno niewymienione materjały i mieszaniny wybuchowe, z wyjątkiem trotylu80
Z 217 p. 4Środki zapalnicze i detonujące oprócz osobno wymienionych, jako to: lonty, zapalniki górnicze (bez przewodów, podpadających pod pozycje 156) i t. p. z wyjątkiem lontów smołowych niegutaperkowanych80
Z 217 p. 1Proch czarny do wyrobu lontów, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu może z ważnych względów gospodarczych zniżać cło do wysokości 10% cła normalnego na instalacje fabryczne, jeżeli stanowią one używane urządzenia fabryk, nabywanych i przenoszonych, jako całość, lub jako kompletne oddziały, do polskiego obszaru celnego.
Ulgi uwarunkowane pozwoleniem Ministerstwa Skarbu mogą być udzielane na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu po wypełnieniu przez petentów warunków, określanych obwieszczeniem Ministra Przemysłu i Handlu.

Wszelkie ulgi, o których mowa w niniejszem rozporządzeniu, mogą nie być stosowane względnie udzielane w stosunkach z państwami, które nie podpisały z Polską konwencyj handlowych, a to zależnie od decyzji Ministra Skarbu. Do towarów, na które będą udzielone ulgi celne za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, należy dołączyć przy przywozie świadectwa pochodzenia, wystawione podług ogólnych przepisów, dotyczących świadectw pochodzenia (zaopatrzone w wizę konsularną).

Termin ważności pozwoleń Ministerstwa Skarbu wydanych na zasadzie § 1-go rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 108, poz. 977) przedłuża się na dwa miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu 24 kwietnia 1925 r., z wyjątkiem postanowień § 2 i ustępu drugiego § 3, które wchodzą w życie w dniu 5 maja 1925 r., i będzie obowiązywało do dnia 1 sierpnia 1925 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą: rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 108, poz. 977) oraz rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 34, poz. 235).

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 maja 1925 r. (Dz.U.25.44.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 1925 r.
2 § 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 maja 1925 r. (Dz.U.25.44.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 maja 1925 r. (Dz.U.25.49.342) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1925 r.