Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.43.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 15 maja 1929 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego (autonomicznego), wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w % cła normalnego (autonomicznego)
z 77 p. 2. b)Rurki szklane maszynowo ciągnione dęte do wyrobu ampułek i t. p. - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 102 p. 1Dwutlenek baru20
z 108 p. 4. a)Kwas azotowy, skoncentrowany (powyżej 40° Be), nitroza (mieszanina kwasu azotowego z siarkowym)75
z 148 p. 5.Drut srebrny specjalny t. zw. topikowy, do wyrobu bezpieczników - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 150p. 4. a) i b)Walce utwardzane o średnicy 750 mm. i wyżej dla hut - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 153 p. 1. a)

I

Formy stalowe "wlewnice" obrobione do wyrobu rur żeliwnych, lanych systemem odśrodkowym - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 155 p. 1. lit.

odpowiednia oraz lit. i)

Drut stalowy hartowany do wyrobu szczotek - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
z 166Płatki aluminjowe do wyrobu materjałów wybuchowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 177 p. 3.Fibra wulkanizowana30
z 177 p. 6. b)

III i p. 11.

a) i b)

Papier wymieniony w poz. 177 p. 6. b) III i p. 11 a) i b), do wyrobu papieru światłoczułego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 184 p. 5. a)Przędza z włókien rami w kłębkach lub na szpulkach surowa, nienitkowana, do wyrobu węży pożarniczych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 187 p. 2.Tkanina bawełniana surowa, zawierająca w 1 kg, wagi do 15 m. kw. włącznie, do wyrobu opon samochodowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
" "Tkanina bawełniana surowa w wiązaniu satynowem, zawierająca w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącznie, do wyrobu welwetów ciętych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 października 1929 r. włącznie. Ma ono również zastosowanie do towarów, objętych niniejszem rozporządzeniem, zgłoszonych do odprawy celnej począwszy od dnia 1 maja 1929 r.