Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje aż do odwołania. Ma ono również zastosowanie do nasion drzew iglastych zgłoszonych do odprawy celnej, począwszy od dnia 1 lutego 1930 r.

Jednocześnie uchyla się rozporządzenie z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie ulgi celnej na ziemniaki do sadzenia (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 192).