Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 6 marca 1930 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
§  1. Poniżej wyszczególnione towary opłacają przy przywozie cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego (autonomicznego), wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w % cła normalnego (autonomicznego)
z 5 p. 1 a) I Ziemniaki do sadzenia, przywożone w okresie od 15 marca do 31 maja włącznie - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
z 62 p. 9 a)Nasiona drzew iglastych, przywożone w okresie od 1 lutego do 31 maja włącznie - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu25.

O ile chodzi o towary, które będą podlegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R, P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksymalnego.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje aż do odwołania. Ma ono również zastosowanie do nasion drzew iglastych zgłoszonych do odprawy celnej, począwszy od dnia 1 lutego 1930 r.

Jednocześnie uchyla się rozporządzenie z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie ulgi celnej na ziemniaki do sadzenia (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 192).