§ 2. - Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.78.557

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 11 października 1933 r. i obowiązuje aż do odwołania.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporrządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ulgach celnych: z dnia 24 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 177) i z dnia 21 września 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 530).