Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.78.557

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 11 października 1933 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777), w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 554) zarządza się co następuje:
Przy przywozie poniżej wyszczególnionych towarów opłaca się cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do cła normalnego (autonomicznego), zawartego w II kolumnie taryfy celnej przywozowej w brzmieniu każdocześnie obowiązującem, określa się jak następuje:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w %% cła normalnego (autonomicznego), zawartego w II kolumnie taryfy celnej przywozowej.
52 p. 2 lit. bGrzyby jadalne osobno niewymienione suszone - za pozwoleniem Ministra Skarbu17,2
53jabłka:
luzem - za pozwoleniem Ministra Skarbu6
w opakowaniach wszelkiego rodzaju powyżej 40 kg, z wyjątkiem jabłek opakowanych indywidualnie lub w oddzielnych rzędach, od 1 sierpnia do 15 listopada - za pozwoleniem Ministra Skarbu,6,6
we wszelkiego rodzaju opakowaniach od 15-40 kg oraz we wszelkiego rodzaju opakowaniach ponad 40 kg, zawierających jabłka opakowane indywidualnie lub w oddzielnych rzędach, od 1 sierpnia do 31 października - za pozwoleniem Ministra Skarbu21,5
w opakowaniach
53- poniżej 15 kg od 1 sierpnia do 31 października - za pozwoleniem Ministra Skarbu39,2
57 p. 1winogrona świeże w opakowaniu powyżej 5 kg -za pozwoleniem Ministra Skarbu - przywożone:
od 1 sierpnia do 31 sierpnia51,2
od 1 września do 30 listopada27,4
69 z p. 1orzechy włoskie w łupinach i bez łupin - za pozwoleniem Ministra Skarbu50,7
360 z p. 1sole kwasu glicerynofosforowego - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
361 z p. 1kwas acetylosalicylowy i salicylan fenylowy - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
361 p. 2salicylan metylowy - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
365fenacetyna - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
z 371białkan taniny - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
372 z p. 1guajakol-za pozwoleniem Ministra Skarbu70
372 z p. 2węglany i sulfopochodne guajakolu, ich sole - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
380 z p. 6atropina - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
380 z p. 8santonina - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
381 p. 1pepsyna i pepton-za pozwoleniem Ministra Skarbu70
397 z p. 2acetoanilina - za pozwoleniem Ministra Skarbu70
503 z p. 1 i z p. 2skóry kozie, koźlęce i baranie wyprawy roślinnej naturalnego koloru lub czernione w całości, połówkach, kawałkach- za pozwoleniem Ministra Skarbu50
504 z p. 1 i z p. 2skóry kozie, koźlęce i baranie wyprawy roślinnej kolorowe w całości, połówkach, kawałkach - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
508 z pp. 1, 2,3skóry kozie, koźlęce i baranie wyprawy mineralnej koloru naturalnego, czarne i kolorowe, białe i glansowane w całości, połówkach i kawałkach- za pozwoleniem Ministra Skarbu50
509 p. 1 i z p. 2skóry zamszowe w całości, połówkach i kawałkach - za pozwoleniem Ministra Skarbu50
730 z p. 1opony pneumatyczne do kół samochodowych - za pozwoleniem Ministra Skarbu30
732 z p. 1dętki samochodowe - za pozwoleniem Ministra Skarbu30
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 11 października 1933 r. i obowiązuje aż do odwołania.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporrządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ulgach celnych: z dnia 24 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 177) i z dnia 21 września 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 530).