Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.22.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 24 marca 1933 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr . 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Za poniżej wyszczególnione towary opłaca się cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego (autonomicznego), wynosi odpowiedni-procent, uwidoczniony w poniższe; tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w % % cła normalnego (autonomicznego)
z 11 z p. 1Orzechy włoskie za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu46,51
z 55 z p. 3a

I

Juchty czernione za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu65,38
z 55 z p. 3a

II

Juchty niebarwione za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu53,85
z 55 z p. 4Skóry wierzchnie miękkie, kozie, koźlęce i baranie wszelkiej wyprawy niebarwione i barwione, jako to: chevreaux, chevretty; zamsze, - oprócz osobno wymienionych, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu50
z 55 p. 7Skóry na rękawiczki glansowane i zamszowe za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu50
z 56 z p. 3a

II

Skóry futrzane wyprawione niebarwione: króliki, zające, koty za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu60
z 56 z p. 4b

II

Skóry futrzane wyprawione i barwione: króliki, zające, koty za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu50
z 88 z p. 3a

I

Kiszki wszelkie za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
z 88 z p. 3b

I

Opony samochodowe dęte za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
z 112 z p. 12 bAtropina za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu50
z 112 p. 18Acet-Anilid (antifebrina) za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu70
z 112 z p. 19Gwajakol, węglany i sulfopochodne gwajakolu, sole kwasu glicerynofosforowego za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu70
z 112 z p. 20aKwas octowo-salicylowy (aspiryna), salicylan fenylowy (salol) za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu70
z 112 z p. 20bFenacetyna, białkan taniny, salicylan metylowy za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu70
z 112 z p. 21Pepsyna i pepton za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu70
z 112 p. 22Santonina za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu70
z 183 z p. 5Przędza na szpulkach drewnianych, nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych numerów (łącznie z wagą szpulek):
a.do Nr. 38 (numeracji angielskiej) wyłącznie za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu84,62
b.od Nr. 38 do 60 (numeracji angielskiej) wyłącznie za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu84,62
c.od Nr. 60 do 80 (numeracji angielskiej) włącznie za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu84,62
z 183 z p. 6a

II

Przędza wszelka, nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych numerów (oprócz wym. w p. 5) do Nr . 38 (numeracji angielskiej) wyłącznie bielona, merceryzowana i barwiona za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu84,62
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po ogłoszeniu i obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 marca 1932 r. o ulgach celnych (Dz. U. R P. Nr. 27, poz. 264).