§ 2. - Ulga celna na owomaltynę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.32.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1931 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1931 r. włącznie.