§ 1. - Ulga celna na owomaltynę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.32.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1931 r.
§  1.
Poniżej wymieniony towar opłaca cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do cła normalnego (autonomicznego), określa się jak następuje:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w % cła normalnego (autonomicznego)
z 24 p. 1 a)Owomaltyna - produkt sporządzony z maltozy i jaj z dodatkiem kakao - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30

O ile chodzi o towary, które będą podlegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, będzie wynosiło 30 % cła maksymalnego.