Ulga celna na owomaltynę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.32.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 20 marca 1931 r.
o uldze celnej na owomaltynę.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Poniżej wymieniony towar opłaca cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do cła normalnego (autonomicznego), określa się jak następuje:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w % cła normalnego (autonomicznego)
z 24 p. 1 a)Owomaltyna - produkt sporządzony z maltozy i jaj z dodatkiem kakao - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30

O ile chodzi o towary, które będą podlegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, będzie wynosiło 30 % cła maksymalnego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1931 r. włącznie.