Ulga celna na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, tzw. ghejsi, łuszczone.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.797

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 września 1932 r.
o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi, łuszczone.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Od jąder pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi, łuszczonych, sprowadzanych za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, opłaca się cło ulgowe w wysokości złotych 43 od 100 kg brutto.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1932 r. i obowiązuje do dnia 31 stycznia 1933 r. włącznie.