Art. 18. - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - Dz.U.2021.1538 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1538 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.
Art.  18. 

(uchylony).