Art. 2. - Ukraina-Polska. Umowa o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową. Kijów.2001.06.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.196.1916

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2011 r.
Artykuł  2
1. 
Organy kontrolne dokonują kontroli w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, które określone są prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron. Dokumentacja określająca zasięg terytorialny przejść granicznych zostanie wzajemnie udostępniona.
2. 
Umawiające się Strony w drodze wymiany not dyplomatycznych określą przejścia, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.