Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.12.96

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2004 r.

POROZUMIENIE
z dnia 4 marca 2004 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT. I 2265-23-2003/SP/449

Ambasada Ukrainy

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, sporządzonej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony w następującym brzmieniu.

"Kontrola osób, towarów i środków transportu dokonywana jest w drogowych przejściach granicznych Zosin - Ustiług i Krościenko - Smolnica w następujący sposób:

1. Zosin - Ustiług:

1) wyjeżdżający z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy - na terytorium Ukrainy,

2) wjeżdżający do Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Krościenko - Smolnica - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 31 października 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ukrainy

Nr 72/23-410-896

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Kijów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i w odpowiedzi na notę nr DPT. I 2265-12-2002/SW/531 z dnia 29 grudnia 2003 r. potwierdza uznanie przez Stronę ukraińską dnia 20 listopada 2002 r. za dzień wejścia w życie Porozumienia między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu całodobowego przejścia granicznego Krościenko - Smolnica dla międzynarodowego ruchu drogowego o masie całkowitej do 3,5 ton.

Oprócz tego Strona ukraińska ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT. I 2265-23-2003/SP/449 z dnia 31 października 2003 r. dotyczącej zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony w następującym brzmieniu:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, sporządzonej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony w następującym brzmieniu:

"Kontrola osób, towarów i środków transportu dokonywana jest w drogowych przejściach granicznych Zosin - Ustiług i Krościenko - Smolnica w następujący sposób:

1. Zosin - Ustiług:

1) wyjeżdżający z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy - na terytorium Ukrainy,

2) wjeżdżający do Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Krościenko - Smolnica - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy swojego wysokiego poważania".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy ma zaszczyt zawiadomić, że Gabinet Ministrów Ukrainy przyjmuje propozycję Strony polskiej dotyczącą zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, i wyraża zgodę, aby przedstawiona wyżej nota i niniejsza nota-odpowiedź stanowiły potwierdzenie zawarcia wymienionego porozumienia.

Kijów, dnia 23 lutego 2004 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT. I 2265-23-2003/SP

Ambasada Ukrainy

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i w nawiązaniu do noty nr 72/23-410-896 z dnia 23 lutego 2004 r. ma zaszczyt poinformować, że Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, weszło w życie z dniem 4 marca 2004 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy w Warszawie wyrazy swego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2004 r.