§ 2. - Układanie list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1922 r.
§  2.
Wybór delegatów odbywa się na ogólnem zebraniu pracowników zakładu drogą wyborów tajnych i proporcjonalnych.

Protesty przeciw prawidłowości wyborów w ciągu tygodnia od dnia wyborów wolno zgłaszać do inspektora pracy właściwego obwodu, który mocen jest zarządzić ponowne wybory.