§ 1. - Układanie list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1922 r.
§  1.
Dla ułożenia list urlopowych pracownicy wybierają ze swego grona delegatów w stosunku następującym:

w zakładach, zatrudniających do 10 pracowników, 1 delegata;

w zakładach, zatrudniających od 11 do 50 pracowników, 2 delegatów;

w zakładach, zatrudniających od 51 do 100 pracowników, 3 delegatów;

w zakładach, zatrudniających od 101 do 500 na każdą rozpoczętą nową setkę przybywa 1 delegat;

Przy wyższej liczbie pracowników na każde rozpoczęte pół tysiąca pracowników przybywa 1 delegat.