Art. 4. - Układ dotyczący sygnałów morskich i układ dotyczący latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju. Lizbona.1930.10.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.14.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
Artykuł  4. 

Układ niniejszy, którego teksty francuski i angielski są jednakowo wiarygodne, będzie nosił datę dnia dzisiejszego; do dnia 30 kwietnia 1931 r. włącznie będzie mógł być podpisany w imieniu każdego Rządu, reprezentowanego na Konferencji, która opracowała niniejszy Układ, lub zaproszonego do wzięcia w niej udziału.