Art. 29. - Ujawnienie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób... - Dz.U.1999.42.428 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - Ujawnienie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.42.428 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2007 r.
Art.  29.

(skreślony).