[Osoba lustrowana - stosowanie przepisów o oskarżonym; prokurator IPN - stosowanie przepisów o oskarżycielu publicznym] - Art.... - Dz.U.2021.1633 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Osoba lustrowana - stosowanie przepisów o oskarżonym; prokurator IPN - stosowanie przepisów o oskarżycielu publicznym] - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  21.  [Osoba lustrowana - stosowanie przepisów o oskarżonym; prokurator IPN - stosowanie przepisów o oskarżycielu publicznym]
1. 
Do osoby poddanej postępowaniu lustracyjnemu, zwanej dalej "osobą lustrowaną", mają zastosowanie przepisy dotyczące oskarżonego w postępowaniu karnym.
2. 
Do prokuratora Biura Lustracyjnego i prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w postępowaniu lustracyjnym mają zastosowanie przepisy dotyczące oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Udział prokuratora Biura Lustracyjnego lub prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w postępowaniu lustracyjnym jest obowiązkowy.