Art. 1. - UEB-L-Polska. Układ dodatkowy do traktatu handlowego. Bruksela.1933.06.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.78.726

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.
Artykuł  1.

Polska będzie stosowała do produktów pochodzących i przychodzących z Unji a wyszczególnionych na liście A stawki celne oznaczone na wspomnianej liście.