Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.41.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 9 maja 1919 r.
w przedmiocie udzielenia kredytu gwarancyjnego do sumy 20 miljonów (dwudziestu miljonów) angielskich funtów sterlingów dla przemysłowców włókienniczych przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową.

Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do udzielania polskim przemysłowcom włókienniczym kredytu gwarancyjnego na przeciąg trzech lat do wysokości 20 (dwudziestu) miljonów angielskich funtów sterlingów na zakup zagranicą surowców i artykułów technicznych, potrzebnych do uruchomienia przemysłu włókienniczego w Państwie Polskiem. Za kredyt gwarancyjny, udzielony przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową, Skarb Państwa przyjmuje pełną gwarancję.

Art.  2.

Warunki dotyczące zabezpieczenia i terminów spłaty oraz sposoby udzielania kredytu gwarancyjnego mają być ustalone przez Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu.

Art.  3.

Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrom Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.