§ 5. - Udzielanie z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2023 r.
§  5. 
Pożyczkobiorca ponosi koszty oprocentowania i prowizji związane z udzieleniem pożyczki, przy czym:
1)
oprocentowanie transz pożyczki w danym miesiącu jest równe 0,25 stawki referencyjnej WIRON 1M Stopa Składana z ostatniego dnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, poprzedniego miesiąca;
2)
prowizja wynosi 0,1% kwoty udzielonej pożyczki i jest płatna w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki.