[Opłata prowizyjna] - Art. 8. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Opłata prowizyjna] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  8.  [Opłata prowizyjna]

Od gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego oraz gwarancji za instytucję finansową jest pobierana opłata prowizyjna.