[Informacja o działaniach podejmowanych w związku z realizacją postanowień ustawy] - Art. 19. - Udzielanie przez Skarb Państwa... - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Informacja o działaniach podejmowanych w związku z realizacją postanowień ustawy] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  19.  [Informacja o działaniach podejmowanych w związku z realizacją postanowień ustawy]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawia komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu kwartalną informację o podejmowanych działaniach będących realizacją postanowień niniejszej ustawy w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.