[Podstawa prowadzania egzekucji przeciwko osobom, na które przeszedł dług lub obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu... - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Podstawa prowadzania egzekucji przeciwko osobom, na które przeszedł dług lub obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu udzielonego wsparcia] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  17.  [Podstawa prowadzania egzekucji przeciwko osobom, na które przeszedł dług lub obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu udzielonego wsparcia]

Jeżeli dług wynikający z udzielonego przez Skarb Państwa wsparcia przejdzie na osobę trzecią lub gdy obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu udzielonego wsparcia przeszedł na tę osobę w wyniku spadkobrania lub przekształcenia osoby prawnej, podstawą prowadzenia egzekucji przeciwko takiej osobie może być tytuł wykonawczy oparty na tytule wykonawczym, o którym mowa w art. 16.