[Termin emisji skarbowych papierów wartościowych oraz ich kwota] - Art. 13. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia... - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Termin emisji skarbowych papierów wartościowych oraz ich kwota] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  [Termin emisji skarbowych papierów wartościowych oraz ich kwota]

Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 10 i 11, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.