[Pożyczki skarbowych papierów wartościowych] - Art. 10. - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. - Dz.U.2022.618 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Pożyczki skarbowych papierów wartościowych] - Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.618 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  10.  [Pożyczki skarbowych papierów wartościowych]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, może udzielać pożyczek skarbowych papierów wartościowych.