Rozdział 4 - Przepis końcowy - Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1838 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2017 r.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.