§ 6. - Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.239

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.
§  6. 2
Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1425) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2013 r.