Art. 3. - Udzielanie poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.12.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1948 r.
Art.  3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 341).