Rozdział 4 - Udzielanie pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - Udzielanie pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2782

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.

Rozdział  4

Udzielanie pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

§  15. 
Pomoc publiczna na usługi doradcze jest udzielana na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia nr 651/2014.
§  16. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, jak również nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
2. 
Intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.