§ 2. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2019.1946 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1946 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r.
§  2. 
1. 
Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.
2. 
Centrum pomocy, przed opracowaniem programu, informuje cudzoziemca o warunkach udzielania pomocy.
3. 
Centrum pomocy ustala wykaz instytucji, których udział jest niezbędny w procesie realizacji programu, oraz zakres ich działania.