[Prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców] - Art. 79. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  79.  [Prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców]
1. 
Szef Urzędu zapewnia i organizuje prowadzenie ośrodków.
2. 
Szef Urzędu może zlecić prowadzenie ośrodków organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub innym osobom prawnym albo osobom fizycznym.