[Dokonywanie czynności w postępowaniu w przypadku osób wymagających szczególnego traktowania] - Art. 69. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Dokonywanie czynności w postępowaniu w przypadku osób wymagających szczególnego traktowania] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  69.  [Dokonywanie czynności w postępowaniu w przypadku osób wymagających szczególnego traktowania]
1. 
W przypadku cudzoziemca, który jest osobą wymagającą szczególnego traktowania, czynności w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej wykonuje się:
1)
w warunkach zapewniających cudzoziemcowi swobodę wypowiedzi, w sposób dostosowany do jego stanu psychofizycznego;
2)
w terminie dostosowanym do jego stanu psychicznego i fizycznego, wyznaczonym przy uwzględnieniu terminów korzystania przez cudzoziemca ze świadczeń zdrowotnych;
3)
w miejscu pobytu cudzoziemca, w przypadku gdy jest to uzasadnione stanem jego zdrowia;
4)
w razie potrzeby z udziałem psychologa, lekarza lub tłumacza.
2. 
Na wniosek cudzoziemca, który jest osobą wymagającą szczególnego traktowania, w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami czynności w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej:
1)
wykonuje osoba tej samej płci;
2)
wykonuje się z udziałem psychologa, lekarza lub tłumacza płci wskazanej przez cudzoziemca.