[Zawiadomienie kuratora małoletniego bez opieki o terminie i miejscu przesłuchania] - Art. 64. - Udzielanie cudzoziemcom... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Zawiadomienie kuratora małoletniego bez opieki o terminie i miejscu przesłuchania] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  64.  [Zawiadomienie kuratora małoletniego bez opieki o terminie i miejscu przesłuchania]
1. 
Szef Urzędu zawiadamia kuratora małoletniego bez opieki o terminie i miejscu przesłuchania.
2. 
Zawiadomienie powinno być doręczone kuratorowi w terminie umożliwiającym mu poinformowanie małoletniego bez opieki o znaczeniu i możliwych skutkach przesłuchania oraz o sposobie przygotowania się do przesłuchania, nie później niż 7 dni przed terminem przesłuchania.