[Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej wnioskodawcy i osobom, w imieniu których składa wniosek] - Art. 51. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej wnioskodawcy i osobom, w imieniu których składa wniosek] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  51.  [Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej wnioskodawcy i osobom, w imieniu których składa wniosek]
1. 
W decyzji o odmowie udzielenia wnioskodawcy ochrony uzupełniającej ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1, orzeka się także o odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej osobom, w imieniu których wnioskodawca występuje, chyba że wobec nich istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.
2. 
W decyzji o odmowie udzielenia wnioskodawcy ochrony uzupełniającej ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b albo art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, orzeka się o udzieleniu ochrony uzupełniającej osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, w przypadku gdy okoliczności te wobec niej nie zachodzą.