[Doręczenia] - Art. 78a. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 78a. - [Doręczenia] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  78a.  [Doręczenia]

Do doręczeń w sprawach określonych w niniejszym rozdziale stosuje się art. 54.