[Okoliczności brane pod uwagę przy udzielaniu małoletniemu pomocy socjalnej] - Art. 69b. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 69b. - [Okoliczności brane pod uwagę przy udzielaniu małoletniemu pomocy socjalnej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  69b.  [Okoliczności brane pod uwagę przy udzielaniu małoletniemu pomocy socjalnej]

Przy udzielaniu małoletniemu pomocy socjalnej uwzględnia się konieczność zabezpieczenia jego interesów, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)
możliwość połączenia rodziny;
2)
dobro małoletniego i jego rozwój społeczny;
3)
względy bezpieczeństwa i ochrony, w szczególności w przypadku gdy istnieje ryzyko, że małoletni jest ofiarą handlu ludźmi;
4)
opinię małoletniego odpowiednio do jego wieku i dojrzałości.