[Udzielanie pomocy socjalnej osobom wymagającym szczególnego traktowania] - Art. 69a. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 69a. - [Udzielanie pomocy socjalnej osobom wymagającym szczególnego traktowania] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  69a.  [Udzielanie pomocy socjalnej osobom wymagającym szczególnego traktowania]

Przy udzielaniu pomocy socjalnej cudzoziemcowi, który jest osobą wymagającą szczególnego traktowania, uwzględnia się potrzeby takiej osoby w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.