[Wszczęcie postępowania w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej] - Art. 54b. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 54b. - [Wszczęcie postępowania w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  54b.  [Wszczęcie postępowania w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej]

Szef Urzędu wszczyna postępowanie w sprawie pozbawienia cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej z urzędu lub na wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Ministra Sprawiedliwości.