[Termin załatwienia sprawy dotyczącej pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej] - Art. 54a. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 54a. - [Termin załatwienia sprawy dotyczącej pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  54a.  [Termin załatwienia sprawy dotyczącej pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej]

Załatwienie sprawy dotyczącej pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej następuje w terminie 6 miesięcy.