Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.287

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 czerwca 1920 r.

USTAWA
z dnia 4 czerwca 1920 r.
w przedmiocie udziału Skarbu Państwa w Spółce Akcyjnej Zakładu Wodno-Elektrycznego Szczawnica-Jazowsko.

Art.  1.

Upoważnia się Ministerstwo Skarbu do wzięcia udziału imieniem Skarbu Państwa w Spółce Akcyjnej Zakładu Wodno-Elektrycznego Szczawnica-Jazowsko w wysokości 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału akcyjnego.

Art.  2.

Zakład ten, składający się z centrali wodno-elektrycznej i sieci rozdzielczej, będzie wykonany wedle już zatwierdzonych urzędownie projektów.

Zmiany projektów może powołana do tego władza zatwierdzić na wniosek Spółki za zgodą Ministerstwa Robót Publicznych i Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Art.  3.

Rządowi zastrzega się prawo kontroli budowy i prowadzenia ruchu.

Art.  4.

Spółce fikcyjnej Zakładu Wodno-Elektrycznego Szczawnica-Jazowsko przyznaje się prawo wywłaszczenia nieruchomości, dozwolone w § 365 powsz. księgi austr. ustaw cyw. w tej rozciągłości, w jakiej okaże się niezbędnem do wybudowania i utrzymania ruchu zakładu wodno-elektrycznego w jego urządzeniach wodnych i elektrycznych, łącznie z urządzeniami do piętrzenia wody, jej ujęcia i przeprowadzenia, zabezpieczenia kanału roboczego i rurociągu ciśnienia, doprowadzenia wody do silników wodnych i odprowadzenia jej z pod nich, dalej łącznie z urządzeniami do wytwarzania energji elektrycznej, zakładaniem stacji przetwornic i transformatorów, sieci przewodów wysokiego i niskiego napięcia, prowadzonych powietrzem na słupach lub kablami podziemnie, oraz sieci telegrafów, telefonów i sygnalizacji elektrycznej aż do miejsc zużycia prądu elektrycznego, ze wznoszeniem budynków, potrzebnych do pomieszczenia urządzeń zakładu i nieodzownych do utrzymania jego ruchu, wreszcie łącznie z urządzeniem dojazdów do budowli zakładowych i potrzebnych mostów i przepustów. Co do zakresu i przedmiotu wywłaszczenia i odszkodowania-znajdzie analogiczne zastosowanie ustawa z 18 lutego 1878 r. (№ 30 austr. dz. u. p.) o wywłaszczeniu w celu budowania i utrzymania ruchu kolei żelaznych.

Art.  5.

Spółce tej przyznaje się prawo zakładania i utrzymywania we własnym zarządzie urządzeń telegraficznych, telefonicznych i sygnalizacji elektrycznych wyłącznie dla celów przedsiębiorstwa.

Art.  6.

Spółce tej przyznaje się uwolnienie od wszelkich podatków i innych danin publicznych na lat 5 od czasu jej powstania.

Art.  7.

Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Robót Publicznych, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Przemysłu i Handlu.