[Powołanie i odwołanie Szefa biura SIRENE] - Art. 36. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Powołanie i odwołanie Szefa biura SIRENE] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  36.  [Powołanie i odwołanie Szefa biura SIRENE]

Szefa biura SIRENE powołuje i odwołuje Komendant Główny Policji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.