[Obowiązek uzyskania pozytywnych opinii przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Art. 33. - Udział... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Obowiązek uzyskania pozytywnych opinii przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  33.  [Obowiązek uzyskania pozytywnych opinii przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)]

Uruchomienie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) może nastąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii, o których mowa w art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 5 lub w art. 31 ust. 2 pkt 3.