[Zadania centralnego organu technicznego KSI] - Art. 26. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Zadania centralnego organu technicznego KSI] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  26.  [Zadania centralnego organu technicznego KSI]
1. 
Organem odpowiedzialnym za system krajowy N.SIS II jest centralny organ techniczny KSI.
2. 
Do zadań centralnego organu technicznego KSI należy:
1)
utworzenie, uruchomienie, eksploatacja techniczna oraz utrzymanie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
2)
zapewnienie sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach systemu krajowego N.SIS II.