[Postępowania wobec osób winnych dopuszczenia do uchybień w działaniu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Art. 20. -... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Postępowania wobec osób winnych dopuszczenia do uchybień w działaniu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  20.  [Postępowania wobec osób winnych dopuszczenia do uchybień w działaniu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)]

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) minister właściwy do spraw wewnętrznych może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania tych osób, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.