[Zablokowanie bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Art. 18. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Zablokowanie bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  18.  [Zablokowanie bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)]

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) lub jego zabezpieczenia w poszczególnych organach mających do niego bezpośredni dostęp minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do zablokowania bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla organu, w przypadku którego stwierdzone zostały te nieprawidłowości, do czasu ich usunięcia.